tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

12 Sty 2023

KANS zatrudni specjalistę ds. kadr

     KARKONOSKA      AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

                 w JELENIEJ GÓRZE                         

 

Z A T R U D N I

na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko
specjalisty ds. kadr

 

 

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem do pracy, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do pracowników.
 2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz przeprowadzanie zmian warunków zatrudnienia pracowników.
 3. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin, obsługa systemu Płatnik/ ZUS.
 4. Prowadzenie spraw związanych z PPK i obsługa systemu PPK.
 5. Przygotowywanie, gromadzenie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentów i informacji dotyczących spraw pracowniczych (akta pracownicze).
 6. Wystawianie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników.
 7. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie.
 8. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem oraz rozliczaniem umów dotyczących pozapracowniczych form zatrudnienia, realizowanych w ramach pozadydaktycznej  działalności Uczelni.
 9. Przygotowanie materiałów, sporządzanie analiz oraz sprawozdań dotyczących zatrudnienia.
 10. Sporządzanie sprawozdań dla GUS.
 11. Prowadzenie i nadzór nad Uczelnianym rejestrem umów.
 12. Nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy w sprawach pracowniczych.

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 1. Wykształcenia wyższego.
 2. Minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z HR.
 3. Znajomości przepisów prawa w zakresie ustaw w szczególności: kodeks pracy, kodeks cywilny, o ochronie danych osobowych.
 4. Znajomości obsługi systemu Płatnik.
 5. Praktycznej znajomości pakietu MS Office.
 6. Wysokich kompetencji komunikacyjnych.
 7. Samodzielności i zaangażowania w swoją pracę.
 8. Umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu.

 

Mile widziane:

 1. Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Znajomość obsługi programu SYMFONIA: Kadry i Płace.

 

CV należy kierować w terminie do 20.01.2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Powrót wstecz